Wat is mijn benaderingswijze?

Mijn benaderingswijze is de gehele mens en o.a. het hanteren van bijbelse principes. Uiteraard is er respect voor een cliënt die het hanteren van bijbelse principes niet op prijs stelt. Psychosociaal zowel interpersoonlijk/ psychisch, (eigenwaarde, faalgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, schuld- en schaamte gevoelens, als wel, de relationele/ sociale kant. Relaties met het gezin, omgeving en plaats in de maatschappij. Problemen zijn nooit alleen maar van sociaal of van psychische aard. Er vindt vaak overlapping plaats, daar waar een mens psychische nood heeft, is dat vaak van invloed ook in het sociale leven. Als derde kant, gebruik ik soms de ervaringsgerichte kant. (het focussen van Prof Dr. E Gendlin). Deze techniek is afkomstig uit de Experientiële Psychotherapie.Focussen is een ervaringsgerichte techniek, om meer aandacht te geven aan de lijfelijke kant, en staat niet op zich zelf, maar is onderdeel van de verbale begeleiding. Ongeveer 2/3e deel van onze communicatie vindt non-verbaal plaats. Lichaamstaal is dus heel belangrijk.