Samenwerking met de Heelhoeve.

Preventief Natuurgeneeskundig Gezondheidscentrum (Fyto- en Orthomoleculaire gezondheidsprodukten en voedingssuplementen). Op basis van Gods Woord.

Identiteit

De Heelhoeve is een gezondheidscentrum welke zich wil onderscheiden in de alternatieve geneeswijzen, door rekening te houden met Gods Woord. Daarnaast wil het natuurlijke en kwalitatief hoogwaardige producten leveren. In de wetenschap dat we ons hier op een zéér moeilijk terrein bevinden, trachten we toch een stap in de goede richting te doen om bijbelsverantwoorde therapieën en producten aan te bieden.


Bijbels verantwoord, wat verstaan, we daar onder?

Zoals al aangegeven is dit een zeer moeilijk terrein omdat alles staat of valt met het inzicht wat men heeft in Gods Woord. Het is algemeen bekend, dat wanneer er verschil van inzichten zijn, men zich gaat afzetten tegen elkaar. Niet dat wij een discussie uit de weg willen gaan, maar wij willen ons door deze onvolkomenheid van de mens, niet laten hinderen om toch te komen tot een bepaald onderscheid. Een stap in de goede richting dus.


Waarin bestaat het onderscheid in de eerste plaats?

Het onderscheid bestaat hierin, dat wij rekening houden met hetgeen God in Zijn Woord aangeeft. Hetgeen wat God aangeeft in Deutronomium 18 is weliswaar gesproken tot het volk Israël, maar we kunnen zonder twijfel aannemen dat God dit van de hedendaagse christen ook verwacht. Dus u kunt er vanuit gaan dat wij absoluut geen diensten en/of producten aanbieden die occult zijn.


Iets over alternatief.

Alternatief betekent niets anders dan “anders dan gebruikelijk”. Helaas heeft het woord alternatief binnen christelijk Nederland een behoorlijk negatieve lading gekregen. Er zijn veel boeken gewijd aan dit onderwerp, welke de alternatieve geneeswijze in een behoorlijk kwaad daglicht hebben gezet. Dit is overigens niet geheel onterecht maar het gevolg is echter wel dat alle, wel te gebruiken alternatieve geneeswijzen overboord worden gegooid. Gelukkig zijn er enkele alternatieven over, die voor de christen te gebruiken zijn. God heeft in Zijn schepping, de mens voldoende geschonken om gezond te kunnen leven. Wanneer we kijken naar de geneesheer Lucas, dan moeten we ons realiseren dat hem geen farmaceutische fabriek ter beschikking stond. Eén ding moet beslist duidelijk zijn. Wij gebruiken beslist geen producten en/of diensten die niet Bijbels verantwoord zijn. Een paar voorbeelden waar we ons verre van houden zijn o.a.: reiki, magnetiseren, producten die gewijd zijn, hoog gepotentiëerde producten, etc. ... Kortom wij willen voor u het vertrouwde adres zijn voor alternatieve geneeswijze en producten. Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u ons altijd mailen, schrijven of bellen.


Natuurlijk genezen

Bijbelgetrouwe natuurgeneeskunde binnen een omstreden werkterrein. Waar de reguliere geneeskunde tegen de grenzen van haar kunnen oploopt, bieden alternatieve geneeswijzen weer perspectief. De krachten van de natuur worden vooral aangeprezen door antroposofisch en spiritueel aangelegde personen, die “moeder aarde” goddelijke eer toe bedelen. Dat maakt het terrein voor menig christen verdacht. Maar niet voor allen.


Wat is natuurgeneeskunde in het licht van de bijbel’?

Deze eeuwenoude geneeswijze is niet strijdig met het Woord van God. Integendeel. Eigenlijk maken wij bezwaar tegen de typering alternatief voor natuurgeneeskunde. Het is de oorspronkelijke geneeswijze, die voortkomt uit de schepping. De Heelhoeve is juist van mening dat de reguliere geneeskunde, met haar veelal onderdrukkende medicijnen en aanvechtbare wetenschappelijke experimenten, alternatief genoemd kan worden. Wat wordt er niet geëxperimenteerd met genen, embryo’s en ga zo maar door? We kunnen met z’n allen wel roepen dat we alert moeten zijn op eventueel ‘occultisme’ bij natuurgenezers, maar persoonlijk achten wij de ontwikkeling van de wetenschap ook een groot gevaar. Het gaat om de wijze waarop je er mee omgaat! Wanneer u een opleiding natuurgeneeskunde wilt gaan volgen, dan krijgt u al snel te maken met toekomstige natuurgeneeskundigen die zich aangetrokken voelen tot het zogenaamde ‘New Age’ denken, een levensovertuiging waarin reïncarnatie, holisme en spiritualiteit een belangrijke rol spelen. Bij deze mensen treft u meestal wel een geloof aan in’ een god’ , maar dan in de zin van een alles omvattende kracht. Elke ziekte heeft volgens hen een geestelijke achtergrond, die je kunt ontdekken door in te keren tot jezelf via bijvoorbeeld aan yoga verwante oefeningen. Veel therapeuten praktiseren naast fytotherapie of orthomoleculaire therapie ook occulte therapieën. Op deze wijze wordt een goede therapie besmet en kan in een kwaad daglicht gezet worden. De gelovige komt dan zonder het te willen in aanraking met een therapie die indruist tegen Gods Woord. Het ligt dan niet alleen zozeer aan de methode waarom het niet goed is, maar veeleer aan de persoon die er op een verkeerde manier mee om gaat. Er worden lessen in massagetechnieken gegeven waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Daarin wordt heel sterk het belang van lichamelijk contact onderstreept. Het moet, volgens die therapie, kunnen dat je na een massage gezellig met een cliënt op de bank gaat liggen. Even samen uitrusten. Je moet je helemaal kunnen geven aan iemand. In de natuurgeneeskunde wordt voornamelijk met kruiden, vitaminen en mineralen gewerkt. Uitgangspunt van de behandeling is om de kwaal in de wortel aan te pakken. De meeste farmaceutische middelen doen precies het tegenovergestelde, die onderdrukken alleen de verschijnselen. In bijvoorbeeld verzorgingshuizen zie je dat er potten vol medicijnen worden uitgezet. Heeft iemand dikke voeten, dan wordt bijvoorbeeld een lasix-tabletje voorgeschreven. Diarree? Doe er maar een imodium bij. Steeds meer potten met pillen of capsules, terwijl aan de ziekte zelf nauwelijks aandacht wordt besteed.


Sturing geven

We moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen dat er ook heel veel positieve zaken spelen binnen de (reguliere) geneeskunde. We hebben (door ons te verdiepen in de fytotherapie en de orthomoleculaire therapie) meer oog gekregen voor de eenheid van lichaam, ziel en geest. Cliënten voelen zich door (reguliere) artsen vaak niet serieus genomen. Voor een consult bij De Heelhoeve wordt ruim de tijd genomen. Dat alleen geeft al een enorme opluchting. Wij horen geregeld: “Eindelijk eens iemand die luistert en doorvraagt”. Voor het eerste consult wordt pakweg een anderhalf uur uitgetrokken. Een openbaring voor cliënten die jarenlang in het reguliere circuit hebben rondgezworven; waar gemiddeld zeven minuten voor een cliënt wordt uitgetrokken. Rustig over je ziekte kunnen praten heeft op zich al een therapeutisch effect. Dit effect wordt nog versterkt door het feit dat ook van de mensen zélf iets wordt gevraagd. Zij moeten vaak hun voedingspatroon aanpassen, hun leefwijze, hun dagritme, etc Wij zeggen het wel eens zo: de reguliere arts, zeker een specialist, is eigenlijk een techneut, die vooral naar de apparatuur en de cijfers kijkt. De cliënt is lijdend voorwerp. Een natuurgeneeskundig therapeut is veel meer iemand die sturing geeft. De cliënt voert uit. Mensen worden aan het werk gezet. Zij krijgen begeleiding en ondersteuning, maar ze moeten het zelf doen. Wij ervaren het als een weldaad om alle aandacht en zorg aan de cliënt te kunnen geven.


Duidelijkheid

Om helderheid te verschaffen geven wij als De Heelhoeve duidelijkheid aan onze identiteit. We voelen er niet voor om mensen over de streep te trekken. Iemand die geholpen wil worden moet gemotiveerd zijn. Bijvoorbeeld een voedingspatroon veranderen vraagt meer inspanning dan een pil slikken. Iemand die ook nog twijfels heeft over het geoorloofde van een behandeling, haakt zo goed als zeker af. De hamvraag voor de meeste mensen is echter: is de therapie wel of niet occult? Ze willen niet verstrikt raken in het vangnet van de boze. Een terechte angst vinden wij. Het komt voor dat mensen zonder dat ze het zelf weten gemagnetiseerd worden. Die wetenschap maakt het voor ons moeilijk om te venwijzen naar iedere willekeurige natuurgeneeskundige. Nederland zit vol met natuurgenezers, maar weinige werken vanuit een christe lijke levensovertuiging.


Doelstelling

(Preventief) Natuurgeneeskundig Gezondheidscentrum is een stichting die in 1999 is opgericht. Voordat de stichting een feit was is er een voorbereiding van vele jaren aan vooraf gegaan. De Bijbel is het uitgangspunt. De Heelhoeve heeft ten doel het bevorderen van de gezondheid van mensen, met name van hen die te kampen hebben met een chronische aandoening. In De Heelhoeve zal gebruik worden gemaakt van bestaande structuren van een gezondheidscentrum, waarbij de werkwijze gebaseerd is op therapeutische inzichten van onder meer natuurgeneeskundigen (orthomoleculaire geneeskundigen, fytotherapeuten en neuraaltherapeuten), maar ook wordt er gebruik gemaakt van fysiotherapeuten, psychotherapeuten, pastoraal medewerkers, diëtisten, huisartsen en specialisten. Wij willen van De Heelhoeve een uniek christelijk “alternatief’ gezondheidscentrum maken, waar niet alleen mensen kunnen komen met gezondheidsklachten, maar ook een paar dagen kunnen verblijven of herstellen; waar Bijbelsverantwoorde therapieën worden gegeven en hoogwaardige natuurlijke producten verstrekt worden. De Heelhoeve zal trachten binnen de alternatieve geneeswijzen het kaf van het koren te scheiden. Dit doet zij middels registratie bij de gevestigde beroepsverenigingen en door zelf artsen en therapeuten te screenen of men belijdend christen is en tevens vakbekwaam en gemotiveerd om dit vak uit te oefenen. Tevens zullen de belangen behartigd worden van de aangesloten artsen en therapeuten. De Heelhoeve verricht, zal doen verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek; organiseert cursussen, trainingen en symposia; verzamelt en documenteert zoveel mogelijk beschikbare publicaties; maakt de literatuur toegankelijk voor een breed publiek; verricht beleidsadvisering aan overheid, profit en non-profit organisaties. De Heelhoeve zal zich ook in de toekomst blijven baseren op de beproefde uitgangspunten van weleer respect en liefde voor de natuur en het verlangen om mensen te helpen op een natuurlijke manier hun gezondheid te behouden of te herwinnen. Een plaats waar reguliere en alternatieve therapeuten/artsen samen werken om tussen beide geneeswijzen als het ware een brug te vormen. Zo hoopt De Heelhoeve tot een betere behandeling van de cliënt te komen.


Waar kunt u nu terecht?

Voor het maken voor een afspraak kunt u op kantoortijden het centrale telefoonnummer 0546-452612 bellen.


Informatie verstrekking

Voor informatie over gezondheidsklachten, producten, tarieven van de consulten, e.d. kunt u ons telefonisch benaderen, emailen of schrijven.


Veilige doorverwijzing

Het is goed dat er een gezondheidscentrum in het leven geroepen is waar mensen met een gerust hart naar toe kunnen bellen, ‘De Heelhoeve’ is bezig met het vast leggen van een databank met christelijke natuurgeneeskundigen, We willen op korte termijn een centrum gaan openen waar meerdere therapeuten en artsen kunnen werken en wanneer dit gewenst is, patiënten tijdelijk opgenomen kunnen worden. Bestellen van producten. Voor het opgeven van bestellingen kunt u bellen op kantoortijden telefoonnummer: 088-5432800 of e mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schrijven naar  NatuGeneze, 7615 NP Harbrinkhoek.


Voorkomen beter dan genezen

Wij raden onze cliënten aan zich éénmaal per jaar preventief te laten onderzoeken, Dit is verstandig, omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Men laat de auto toch ook regelmatig nakijken! Het overgrote deel van de mensen komt pas wanneer er klachten zijn, en het dus eigenlijk (te) laat is. Meestal gaat het dan om chronische of moeilijk behandelbare klachten zoals reuma, migraine, eczeem, klachten waar het reguliere medische circuit vaak geen raad mee weet.