Praktijk te Eelde Paterswolde (Drenthe)

Vrij gevestigd Psychosociaal Pastoraal Therapeut

NVPA therapeut
Focustrainer therapeut (internationaal)
Intergratief trauma therapeut & EMDR therapeut

Geregistreerd bij de N.V.P.A. Het tuchtrecht, de code, voor klachten, geheimhouding, en de licentie (vergunning). Ingeschreven in het RBCZ-register als Registerbegeleider RBCZ.

De praktijk “Henryrinket” is een vrijgevestigde praktijk voor maatschappelijk werk & psychotrauma / begeleiding. Wat diep ingrijpt in het leven van mensen zijn bijvoorbeeld, een ernstig verkeersongeval, een verkrachting, een gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbaar persoon. Dit geeft vaak gevoelens van angst, ontreddering en hulpeloosheid. De verwerking van deze voorvallen die zo’n grote impact hebben op het leven kost moeite en energie. Veel mensen zijn goed instaat om met psychische beschadigingen om te gaan en deze op eigen kracht of met behulp van steun uit de omgeving te boven te komen. Voor anderen is dat een stuk moeilijker om deze traumatische gebeurtenissen een plek te geven. Op langere termijn krijgen de getroffene last van indringende beelden, herbelevingen van het gebeurde. De persoon gaat situaties en zaken die herinneren hieraan of het oproepen van herinneringen vermijden of vertoont extreme schrikachtigheid. Vaak ontstaan er daarnaast andere emotionele problemen waardoor er sprake is van beperkingen in hun dagelijks functioneren. We spreken dan vaak van een post traumatische stress stoornis of PTSS.

Wat ervaren mensen met een PTSS post traumatisch stress stoornis:

 • Intense angst
 • Hulpeloosheid
 • Herinneringen aan de gebeurtenis
 • Akelige dromen over de gebeurtenis
 • Voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt
 • Het gevoel van opnieuw beleven
 • Flashbacks
 • Het vermijden van prikkels die bij het trauma horen
 • Vermijden
 • Het onvermogen om belangrijke aspecten van het trauma te herinneren
 • Een verminderde belangstelling om aan activiteiten deel te nemen
 • Gevoelens van onthechting of vervreemding
 • Gevoel van een beperkte toekomst te hebben
 • Moeite met slapen of doorslapen
 • Prikkelbaarheid tot woede uitbarstingen
 • Moeite met concentreren
 • Overmatige waakzaamheid
 • Overdreven schrikreacties

Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

EMDR staat voor:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

De EMDR behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994. Bij EMDR worden ook gangbare therapievormen toegepast en gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Klachten verminderen of verdwijnen, en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. 

Wat doet EMDR:

Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure lijdt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Een wisselwerking tussen de twee hersenhelften die door deze methode gestimuleerd wordt waardoor verstand en gevoel samen gebracht worden, is een andere veronderstelling waarom deze methode werkt. 


Kijk ook op mijn andere website:
www.talitakoem.nl