Wat is focussen

Focussen is een non-directieve, lichaamsgerichte benadering (cliënt-gericht) voortgekomen uit de experientiële psychotherapie van Prof Dr E Gendlin.Het is een micro proces van aandacht geven aan je lijf, op een vriendelijke, accepterende manier, waarbij je, je bewust wordt van die subtiele vorm van weten die “feIt sense” wordt genoemd. Als je benieuwd bent naar dit lijfelijke weten en er aandacht aan gaat besteden, dan leidt dit tot inzicht, minder spanning in je lijf en positieve veranderingen in je leven. Hoe kan focussen helpen? Focussen is een vaardigheid die je kunt Ieren en in je verdere leven gebruiken wanneer je die maar nodig hebt. Focussen is goed te combineren met andere processen; het kan je therapie, of welk ander genezend proces dan ook ten goede komen. Focussen is een vaardigheid die op zoveel gebieden toepasbaar is, dat ze onmogelijk allemaal genoemd kunnen worden. Hier zijn er enkele:


* Focussen helpt je erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je werkelijk wilt, doordat het je in contact Iaat komen met je innerlijk weten van wat goed voor jou is.

* Focussen helpt je een manier van omgaan te vinden met al te hevige gevoelens, zodat je, je nooit aan je emoties overgeleverd hoeft te voelen.

* Focussen helpt goed bij het loslaten van blokkades, of patronen waar je in vast zit. Het stelt je namelijk in staat om meelevend te luisteren naar dat deel van jou dat verantwoordelijk is voor de blokkade of het vaste patroon, én om daar medewerking van te krijgen.

* Focussen is een geweldig hulpmiddel voor mensen die herstellende zijn van een lichamelijke ziekte of die aan een chronische lichamelijke aandoening lijden; je komt namelijk meer in contact met wat je lijf je zegt en je hebt een manier om liefdevol om te gaan met de emotionele spanningen die ziekte met zich meebrengt.

* Focussen kan je enorm helpen om je te bevrijden van zelfkritiek en andere vormen van innerlijke sabotage. Het vergroot op een natuurlijke manier je liefde voor en acceptatie van jezelf.

* Focussen helpt je, je creatieve en positieve kanten te ontdekken, er uitdrukking aan te geven en ze in je leven te ontwikkelen.

* Focussen is een geweldig hulpmiddel bij het nemen van beslissingen, omdat het je helpt de juistheid te ervaren van de keuze die je maakt, op een niveau dat een logische analyse te boven gaat.

* Focussen is werkzaam in een therapie: het maakt die effectiever, of het helpt je aan jezelf te werken zonder therapie. Je kunt focussen gebruiken bij al die onderwerpen waar je in een therapie aan zou werken, inclusief het genezen van oude pijn en het begrijpen van rare reacties op mensen en gebeurtenissen.


De ontdekking van focussen

In het begin van de zestiger jaren begon Eugene Gendlin, hoogleraar aan de Universiteit van Chicago, met een onderzoek naar aanleiding van de vraag: “Waarom worden sommige mensen beter door psychotherapie en andere niet?”. Hij en zijn collega’s bestudeerden opnames van honderden therapiesessies en ze deden een fascinerende en belangrijke ontdekking: diegenen die beter werden in de therapie hadden een vaag, moeilijk te beschrijven innerlijk besef, een lijfelijk “gevoelde zin” (“feIt sense”) met betrekking tot hun problemen. Luisteren naar de feIt sense bleek een sleutelrol te spelen in positieve veranderingen op het psychische vlak. Gendlin besloot uit te zoeken hoe je deze vaardigheid, die hij “focussen“ noemde, aan iemand bij kunt brengen. In de jaren daarna hebben steeds betere leermethoden hier een vaardigheid van gemaakt die iedereen zich eigen kan maken.