Begeleidingsvormen

Cognitieve begeleiding

In de cognitieve gedragsbegeleiding staat het denken centraal. Bij verschillende problemen zijn negatieve, niet-helpende gedachten een automatisch proces geworden. Het is een gewoonte geworden om op die manier te denken, zó gewoon dat je er niet eens meer bij stil staat welke gedachte je hebt. Het lijkt daardoor dat je vanzelfsprekend een bepaald gevoel krijgt naar aanleiding van een gebeurtenis of een situatie. In de cognitieve gedragsbegeleiding leren mensen hun negatieve gedachten te herkennen en te vervangen door gedachten die helpend zijn om de problemen op te lossen.

Begeleiding bij een trauma (s)

"Ik ondersteun mensen die zeer schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, b.v. geweld- of andere traumatische ervaringen, en bij wie de eigen veerkracht tijdelijk tekortschiet. Ik help hen om de emotionele lading van deze ervaringen te verminderen en die een plek in hun leven te geven."

Veel mensen zijn goed instaat om met psychische beschadigingen om te gaan en deze op eigen kracht of met behulp van steun uit de omgeving te boven te komen. Voor anderen is dat een stuk moeilijker om deze traumatische gebeurtenissen een plek te geven. Op langere termijn krijgen de getroffene last van indringende beelden, herbelevingen van het gebeurde. De persoon gaat situaties en zaken die herinneren hieraan of het oproepen van herinneringen vermijden of vertoont extreme schrikachtigheid. Vaak ontstaan er daarnaast andere emotionele problemen waardoor er sprake is van beperkingen in hun dagelijks functioneren. We spreken dan vaak van een post traumatische stress stoornis of PTSS.

Focussen

Focussen is een non-directieve, lichaamsgerichte benadering (cliënt-gericht) voortgekomen uit de experientiële psychotherapie van Prof Dr E Gendlin.Het is een micro proces van aandacht geven aan je lijf, op een vriendelijke, accepterende manier, waarbij je, je bewust wordt van die subtiele vorm van weten die “feIt sense” wordt genoemd. Als je benieuwd bent naar dit lijfelijke weten en er aandacht aan gaat besteden, dan leidt dit tot inzicht, minder spanning in je lijf en positieve veranderingen in je leven.


Inzichtgevende begeleiding
Gesprekken om meer inzicht te krijgen in o.a. patronen die iemand belemmeren.


Begeleiding binnen het systeem

In de systeemgerichte hulpverlening staat de communicatie tussen mensen centraal. Bij veel problemen spelen verstoringen in de communicatie een rol. Ik help cliënten om de effecten van slechte communicatie te onderkennen en leer mensen om gebruik te maken van ‘gezonde’ communicatie. Zowel individueel als in partnerrelaties.

Sociale Dienstverlening

Sociale dienstverlening is het adviseren en informeren van mensen over materiële problemen zoals het sociale zekerheidsstelsel, huisvesting en schulden.

Oplossingsgerichte begeleiding

Mijn uitgangspunt is dat de cliënt deskundige van het probleem is, degene is die het probleem heeft ervaren en de uitzonderingen erop kent.
Ben deskundig in het stellen van nuttige vragen en in het construeren van nieuwe vertellingen/betekenissen die de weg banen voor het formuleren van oplossingen. Ben ook getraind om zelfondermijnende houdingen, onrecht en onderdrukking aan te vechten en weten hoe deze zaken werken.

Taakgerichte hulpverlening

De taakgerichte hulpverlening is probleemgericht, dat wil zeggen dat het werken aan het probleem centraal staat en niet het werken aan de persoon. Er wordt in de begeleiding uitgegaan van de probleemomschrijving van de cliënt. Ik help de cliënt om het probleem zodanig te formuleren dat het concreet is en zich beperkt tot specifiek gedrag en specifieke omstandigheden.