Aanmelding en tarief.

Wil je reageren of meer informatie, dan kun je telefonisch of per e-mail contact met me
opnemen. Binnen 10 dagen krijg je dan bericht van mij voor een eerste kennismaking
(intakegesprek). Als we samen tot de beslissing komen dat hulp voor jou op zijn plaats is, wordt
er een begeleidingsplan gemaakt, en van daaruit gewerkt. Ik begeleid mensen individueel, deze
gesprekken duren ongeveer 1 uur. Wanneer u een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van
tevoren afzegt, kan ik deze kosteloos verzetten.

Factuurbedragen:

Het tarief is naar draagkracht, op basis van het netto maand inkomen. (inkomen kostwinner).
Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven per uur.

Wanneer het tarief gezien uw persoonlijke omstandigheden te hoog is,
ben ik bereid om samen met u te kijken in hoeverre we tot een goede overeenkomst kunnen komen,  die zowel voor u als mij recht doet.

tot          1400    50       per uur
tot          1800    62,50   per uur
boven    1800    75        per uur

De meeste zorgverzekeraars vergoeden v.w.b. de aanvullende verzekering,
zie daarvoor de polisvoorwaarden. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden doorberekend.


Behandel- en begeleidingsovereenkomst

Er vind een intake gesprek plaats.
Op basis van de verkregen informatie wordt met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld en
vervolgens vastgelegd in een behandelovereenkomst.
Mijn AGB code & Zorgnummer / Praktijknummer. Het privacy document is onderdeel van deze overeenkomst en wordt u tijdens de intake procedure overhandigd. De door u verstrekte persoonsgegevens en informatie is alleen voor mij toegankelijk en wordt nooit zonder schriftelijke toestemming vooraf met derden gedeeld. De privacy wet AVG.